LAN@Biblioteket Kopervik

Vårt første LAN på Karmøy Folkebibliotek!

Sammendrag og bilder kommer…