LAN@Biblioteket 2021


Høstferien 2021 ble LAN@Biblioteket arrangert for andre gang. Grunnet pandemien ble datoen som vanligvis er satt til vinterferien flyttet til høstferien, og antallet deltakere redusert med hensyn til smittevern. Tilsammen 30 deltakere og crew samlet seg på Haugesund Folkebibliotek fredag 15. og lørdag 16. oktober 2021. Denne gangen med støttemidler fra kulturrådets ordning Kulturtanken og fra Haugesund Kommune kunne vi tilby alle deltakere gratis kinobesøk på Edda Kino, gratis middag på lørdagen og mange flotte premier i ulike konkurranser og leker.

LAN@Biblioteket 2021 ble holdt i Rabinowitz salen på Haugesund Folkebibliotek
Under opprigging

Flere bilder kommer…