LAN-Arrangementer

GRATIS DATATREFF FOR UNGDOM PÅ HAUGALANDET


Haugesund LANkultur jobber for å arrangere gratis LAN som skal være åpen for alle over 12 år. Våre arrangementer inkluderer alltid gratis måltid, overnatting og premier. I tillegg jobber vi for å også kunne tilby datamaskiner til utlån for de som ikke har egen å delta med på LAN.

LAN er vanligvis ikke gratis å være med på, da de kan være ganske kostbare å arrangere. Vår forening har det tekniske utstyret som skal til, får lånt gratis lokale på Haugesund Folkebibliotek og gjennom støtteordninger og sponsorer kan vi finansiere måltider, t-skjorter og premier til deltakerne.

Med hovedfokus på inkludering, trivsel og å tilby en trygg sosial arena håper Haugesund LANkultur å kunne arrangere flere LAN-treff på Haugalandet etter hvert som foreningen vokser. For øyeblikket arrangeres LAN@Biblioteket på årlig basis på Haugesund Folkebibliotek, vanligvis i vinterferiene.


VÅRE FASTE SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE


LAN@Biblioteket 2023
LAN@Biblioteket 2020